Salesproces (her)inrichten

Scale-ups, Startups

Sales is een bedrijfsproces. Dit concept is het logische vervolg op de salesproces analyse. Het salesproces wordt ingericht op basis van de inzichten die verzameld zijn tijdens de salesprocesanalyse.

Het doel is een logisch proces met verschillende processtappen. Ook is er aandacht voor de verschillenden mensen, processen en systemen.

Sales as a service
since 2018

Sales: Het belangrijkste bedrijfsproces van iedere organisatie.

De focus is vaak operationeel, terwijl op tactisch en strategisch vlak de winst te boeken valt.

Slim ondernemen = Anders denken.