Werkwijze

De start: 3 maanden
Samen het vervolg bepalen

Gemeenschappelijke persoonlijke en zakelijke drijfveren vormen het fundament van het salespartnerschap.

Stap 1: Drijfveren en visie delen

In het eerste contact(en) staan onze zakelijke en persoonlijke drijfveren centraal. Hoe zien we het samen ondernemen voor ons?

Wat is jouw visie op sales en de markt? Hoe kijk ik tegen sales en de markt aan? Ervaren we een wederzijdse klik/ match? 

Het is de openheid die we naar elkaar hebben welke het uiteindelijke commitment vormt.

Stap 2: Aan de slag

Een Salespartnerschap wordt altijd voorafgegaan door een pilotfase.  Deze duurt standaard drie maanden.

We “proeven en ruiken” samen in de praktijk aan het wederzijds ondernemerschap. 

In feite is dit het toetsmoment of we op eenzelfde manier in de wedstrijd zitten.

Stap 3: De inwerkperiode

De inwerkperiode omvat de volgende sessies:

– Jouw organisatie DNA, visie, missie, waarden, klanten;
– Inhoudelijke kennis van de software en concurrentie;
– Business en proceskennis van de markt, inzicht in klantthema’s;

Vanaf het begin steken we samen vol in op de relatie met elkaar en hebben respect voor elkaars autonomie.

Stap 4: Het sales partnerschap

Na 8 weken maken we samen de balans op.

Hebben we als team de systematiek, structuur én accuratesse is om efficiënt en effectief samen te werken? Bij een positief resultaat komt er een Sales partnership tot stand.

Een salespartnerschap wordt afgesloten voor de duur van minimaal 6 maanden. 

Sales as a service
since 2018

Sales: Het belangrijkste bedrijfsproces van iedere organisatie.

Sales wordt vaak louter operationeel ingestoken, terwijl er op procesmatig en strategisch niveau de grootste winst te boeken valt.

Slim ondernemen = Anders denken.

Sales As A Service: Waarom niet vandaag?