RFI | RFP | PVE – Risico’s voor klanten

RFI en RFP

Overpeinzende

Eigen onderzoek/ visie is vaak de basis van een RFI/ RFP/ PVE die klanten uitsturen aan leveranciers. Welke grote risico’s kleven hier eigenlijk voor klanten aan?

Drie grote risico’s

1. Er is géén sprake geweest van een gemeenschappelijke visie op een specifiek probleem of vraagstuk (co-creatie), dit lijkt onwenselijk omdat je véélal een lange relatie met elkaar wil aangaan;
2. Leveranciers hebben géén beeld hoe bepaalde vragen tot stand zijn gekomen – kunnen de vragen niet “challengen”, waardoor er andere inzichten ontstaan voor klanten. Bijv: Een “nice to have” moet misschien wel een “must have” of “knock out” criteria zijn of andersom.
3. Zakelijke en persoonlijke drijfveren vanuit klantzijde om te veranderen zijn onderbelicht/ krijgen minimale aandacht.

Efficiënt en effectief?

Ik hoor wel eens van klanten: “Ja, maar het is efficiënter en effectiever”. De vraag is of dit zo is: Het optuigen van een “papierwinkel” en projectorganisatie is érg arbeidsintensief en geen sinecure voor zorgaanbieders.

Staan de kosten die gemaakt worden eigenlijk wel in relatie tot de baten? Dit geldt overigens ook voor leveranciers die in deze aanvragen participeren.

Sales as a service
since 2018

Sales: Het belangrijkste bedrijfsproces van iedere organisatie.

Sales wordt vaak operationeel ingestoken, terwijl op tactisch en strategisch vlak de grootste winst te boeken valt.

Dit vereist een andere aanpak/ zienswijze.

Slim ondernemen = Anders denken.

Sales As A Service: Waarom niet vandaag?