De ideale relatie tussen de CEO en Sales

Sales: Ceo van hun eigen business?

Een eerdere blog van me had als titel: “Sales: Een ondernemer of een marionet”. Ik stelde daarin dat je in Sales CEO van je eigen business moet zijn.

Een goede Sales heeft een visie over hoe hij zijn/ haar markt wil bewerken en moet ten alle tijden kunnen zeggen en denken hoe hij zaken ziet en hoe hij over dingen denkt.

Is “brilsmurf-sales” de norm?

In Nederland kennen we heel wat brilsmurfen in Sales. Vaak zijn ze ondernemend van aard, hebben een hoop goede ideeën, maar in the end zeggen ze altijd: “Maar grote smurf zegt altijd”…….. Kortom ze vertonen “marionetten gedrag”.

Dit gedrag wordt vaak ingegeven door de hiërarchische relatie die er is tussen de CEO/ salesmanager en de salespersoon.

Top Sales-perfomers acteren vaak middelmatig

De “psychologische onveiligheid” binnen een bedrijfscultuur zorgt ervoor dat een topperformer gaat “downscalen” naar een middelmatige Sales, om hun baan te behouden. De motivatie en productiviteit daalt hierdoor. Ze gaan het “prima” vinden allemaal.

Sales (Brilsmurf) wil immers niet in conflict komen met de CEO/ directie (grote smurf).

De ideale relatie tussen de CEO en Sales

De ideale relatie zou gebaseerd moeten zijn op gelijkwaardigheid. De relatie werkgever – werknemer is dat nu eenmaal niet.

Sales As A Service

Sales As A Service faciliteert deze gelijkwaardige relatie. 

Ik geloof persoonlijk sterk in de relatie ondernemer – ondernemer. Moet ook wel, anders was ik nooit Sales As A Service gestart.

Overpeinzende: Zullen we samen “smurfen”?

Sales as a service
since 2018

Sales: Het belangrijkste bedrijfsproces van iedere organisatie.

Sales wordt vaak louter operationeel ingestoken, terwijl er op procesmatig en strategisch niveau de grootste winst te boeken valt.

Slim ondernemen = Anders denken.

Sales As A Service: Waarom niet vandaag?